Zašto propan?

TNG se dobija ili ekstrakcijom sa nalazišta sirove nafte i prirodnog gasa, ili rafinacijom u procesima kao što su krekovanje, prerada i drugi procesi koji se sprovode u rafinerijama. TNG je najbolje gorivo sa stanovišta ekologije, jer njegovo sagorevanje ne proizvodi štetnu emisiju. TNG koji se najčešće nalazi na tržištu, je: butan (C4H10) koga karakteriše nizak pritisak i propan (C3H8) koji se najčešće upotrebljava u malim rezervoarima.